Status for den nynorske orddatabasen nn.speling.org

Gjennomsjekka ord: [an error occurred while processing this directive] (sjekka minst fire gongar)
Ord som er sjekka minst tre gongar: 469287
Ord som er sjekka minst to gongar: 470153
Førebels godkjente ord: 631495 (sjekka minst ein gong)
Usjekka ord: 15 (nye ord)
Tvilsame ord: 50 (Ord som både er gjeve + og -)